Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Výskyt vydry říční ve východní části Krušných hor a jejich podhůří v České republice a Sasku v letech 2019-2020
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Berit Kunzelmann, Václav Beran, Štěpán Zápotočný, Kateřina Poledníková. Bulletin Vydra. .

Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Složení potravy vydry říční v různém prostředí v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Fernando Mateos-González, Václav Beran, Štěpán Zápotočný. Bulletin Vydra. .

Putovní výstava Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Václav Beran, Kateřina Poledníková. Bulletin Vydra. .

Potravní nabídka pro vydru říční v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Fernando Mateos-González, Berit Künzelmann, Štěpán Zápotočný. Bulletin Vydra. .

Genetická struktura populace vydry říční v Krušných horách
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Berardino Cocchiararo, Lukáš Poledník, Berit Kunzelmann, Václav Beran, Carsten Nowak. Bulletin Vydra. .

Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Sysel obecný - deštníkový druh pro zemědělskou krajinu s vysokou biodiverzitou
Článek v periodiku  sysel obecný  publikace pro laickou veřejnost  publikace pro odbornou veřejnost
Ester Ekrtová, Václav Křivan, Aleš Jelínek, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník. Ochrana přírody 2/2020. .

Recolonization of the Austrian Alps by otters: conflicts and management
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Andreas Kranz, Lukáš Poledník. Journal of Mountain Ecology. .

Výsledky monitoringu tchoře stepního (Mustela eversmanii Lesson, 1827) v letech 2012-2015 v ČR
Článek v periodku 
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Tereza Mináriková, Gašpar Čamlík, Václav Beran. Příroda 39. .

Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Sysli pro krajinu, krajina pro sysly
Brožura  sysel obecný  publikace pro laickou veřejnost
Ervín Hapl, Denisa Lobbová, Kateřina Poledníková, Monika Chrenková. .

Stopy savců u vody
Kniha  invazní savci  publikace pro laickou veřejnost  publikace pro odbornou veřejnost
Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník. .

Sborník abstraktů konference Sysli pro krajinu, krajina pro sysly
Sborník  sysel obecný  publikace pro odbornou veřejnost
Kateřina Poledníková, Monika Chrenková. .

Plumage brightness and uropygial gland secretions in barn swallows
Článek v periodiku
Anders Pape Møller, Fernando Mateos-González. Current Zoology. .

Monitoring populací sysla obecného na jižní Moravě v roce 2019
Odborná zpráva   sysel obecný  publikace pro laickou veřejnost  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Fernando Mateos-González, Hannah Findlay, Štěpán Zápotočný. .

Mapping an elusive arboreal rodent: Combining nocturnal acoustic surveys and citizen science data expends the known distribution of the edible dormouse (Glis glis) in the Czech Republic
Článek v periodiku  plch velký  publikace pro odbornou veřejnost
Peter Adamík, Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Dušan Romportl. Mammalian Biology 99. .

First breeding record of a 1-year-old female Eurasian lynx
Článek v periodiku  rys ostrovid  publikace pro odbornou veřejnost
Thomas Engleder, Tereza Mináriková, Josefa Volfová, Jonatan Watzl, Benjamin Watzl, Peter Gerngross, Elisa Belotti. European Journal of Wildlife Research. .

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2013-2017
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Jitka Větrovcová, Václav Beran, Václav Pavel. Bulletin Vydra. .

Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

The Saker Falcon (Falco cherrug) population in the Czech Republic in 2011–2018
Článek v periodiku  raroh velký  publikace pro odbornou veřejnost
Vlasta Škorpíková, David Horal, Václav Beran, Gašpar Čamlík. Ornis Hungarica. .

Statistika nelegálního zabíjení vydry říční v České republice
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Václav Beran, Václav Hlaváč, Andreas Kranz. Bulletin Vydra. .

Rozšíření vydry říční (Lutra lutra L.) v České republice v roce 2016
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník , Kateřina Poledníková , Václav Beran, Gašpar Čamlík, Libor Praus , Fernando Mateos-Gonzalez. Bulletin Vydra 17. .

Population trends and diversification of breeding habitats of Peregrine Falcon (Falco peregrinus) in the Czech Republic since 1990
Článek v periodiku  sokol stěhovavý  publikace pro odbornou veřejnost
Václav Beran, Josef Vrána, David Horal. Ornis Hungarica. .

Norek americký - opravdový nepřítel?
Článek v periodiku  norek americký  publikace pro laickou veřejnost
Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Václav Beran. Živa. .

Monitoring sysla obecného na jižní Moravě v roce 2018
Odborná zpráva
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Štěpán Zápotočný, Stanislav Němec, Fernando Mateos-González, Jaroslava Musilová. .

Certifikovaná metodika pro plánování managementových opatření a vytváření vhodných biotopů pro lindušku úhorní v aktivních těžebních oblastech
Metodika  linduška úhorní  publikace pro odbornou veřejnost
Václav Beran, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Michal Porteš, Tomáš Růžička. .

Certifikovaná metodika pro plánování managementových opatření a vytváření vhodných biotopů pro bělořita šedého v aktivních těžebních oblastech
Metodika  bělořit šedý  publikace pro odbornou veřejnost
Václav Beran, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Michal Porteš, Tomáš Růžička. .

Výskyt velkých šelem - rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus) a medvěda hnědého (Ursus arctos) - a kočky divoké (Felis silvestris) v České republice a na západním Slovensku v letech 2012 - 2016 (Carnivora)
Článek v periodiku  rys ostrovid
Miroslav Kutal, Elisa Belotti, Josefa Volfová, Tereza Mináriková, Luděk Bufka, Lukáš Poledník, Jarmila Krojerová, Michal Bojda, Martin Váňa, Leona Kutalová, Jiří Beneš, Jiří Flousek, Václav Tomášek, Petr Kafka, Kateřina Poledníková, Jana Pospíšková, Pavel Dekař, Beňadik Machciník, Petr Koubek, Martin Dula. Lynx, n.s. (Praha). .

Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Vydry na silnici - problém, který můžeme řešit
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Václav Beran, Tereza Mináriková. Ochrana přírody. .

Vydra a doprava. Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční
Brožura  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Václav Hlaváč, Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Jan Šíma, Jitka Větrovcová. .

Vydra a doprava - problém, který je možné řešit
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková. Fórum ochrany přírody. .

Sběr a analýzy uhynulých vyder v České republice
Brožura  vydra říční  publikace pro laickou veřejnost  publikace pro odbornou veřejnost
Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Václav Beran, Tereza Mináriková, Václav Hlaváč, Jitka Větrovcová, Lenka Husáková, Jaroslav Vadlejch, Eva Bártová, Petra Hájková. .

Průchodnost silnic z pohledu vydry říční
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Václav Beran, Tereza Mináriková. Fórum ochrany přírody. .

Může být marketing využit jako prostředek pro ochranu druhu?
Článek v periodiku  sysel obecný
Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Jan Matějů, Jitka Větrovcová, Tereza Mináriková. Fórum ochrany přírody. .

Výskyt norka amerického (Neovison vison) v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu v letech 2012 a 2013
Článek v periodiku  norek americký  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Sergi Munné, Jiří Flousek. Opera Corcontica. .

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Raroh velký
Článek v periodiku  raroh velký  publikace pro odbornou veřejnost
Václav Beran, Tomáš Bělka, Petr Berka, Gašpar Čamlík, David Horal, Vladimír Gahura, Tomáš Koutný, Jaromír Šifta, Jan Svetlík, Vlasta Škorpíková, Pavel Štěpánek, Zdeněk Tunka, Josef Vrána. Zpravodaj SOVDS. .

Máte plchy v ptačích budkách?
Článek v periodiku  plch velký  publikace pro laickou veřejnost
Peter Adamík. Ptačí svět. .

Evidence for naturalization of the American mink (Neovison vison) in Friuli Venezia Giulia, NE Italy
Článek v periodiku  norek americký  publikace pro odbornou veřejnost
Francesca Iordan, Luca Lapini, Marco Pavanello, Lukáš Poledník, Cristina Rieppi. Mammalia. .

Výskyt středně velkých a velkých lesních savců v jižních a jihozápadních Čechách (Carnivora, Artiodactyla, Lagomorpha)
Článek v periodiku  rys ostrovid  publikace pro odbornou veřejnost
Tereza Mináriková, Kateřina Poledníková, Luděk Bufka, Elisa Belotti, Dušan Romportl, Sabrina Dietz, Marco Pavanello, Sergi Munne, Lukáš Poledník. Lynx, n.s. (Praha). .

Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Vydra říční na toku Bílina
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Václav Beran. Bulletin Vydra. .

Stopy rysa a jiných lesních zvířat
Brožura  rys ostrovid  publikace pro laickou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Josefa Volfová, Tereza Mináriková. .

Sedmispáči plši
Článek v periodiku  plch velký  publikace pro laickou veřejnost
Peter Adamík. Zahrádkář. .

Populace savců na ostrovech přírodní rezervace Věstonická nádrž, jižní Morava
Článek v periodiku  publikace pro odbornou veřejnost
Gašpar Čamlík, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník. Lynx, n.s. (Praha). .

Plši - vzácní, ale nevítaní
Článek v periodiku  plch velký  publikace pro laickou veřejnost
Peter Adamík. Chatař a Chalupář. .

Plši - vzácní, ale nevítaní návštěvníci včelínů
Článek v periodiku  plch velký  publikace pro laickou veřejnost
Peter Adamík. Včelařství. .

Distribution and molecular phylogeny of biliary trematodes (Opistrorchiidae) infecting native Lutra lutra and alien Neovison vison across Europe
Článek v periodiku  vydra říční  norek americký  publikace pro odbornou veřejnost
Ellie Sherrard-Smith, David W.G. Stanton, Jo Cable, Pablo Orozco-terWengel, Vic R. Simpson, Morten Elmeros, Jiska van Dijk, Franck Simonnet, Anna Roos, Charles Lemarchand, Lukáš Poledník, Petr Heneberg, Elizabeth A. Chadwick. Parasitology International . .

Naši plši
Článek v periodiku  plch velký  publikace pro laickou veřejnost
Peter Adamík. Myslivost. .

Naše invazní šelmy - nezvaní hosté, kteří zůstali natrvalo
Článek v periodiku  norek americký  psík mývalovitý  mýval severní  publikace pro laickou veřejnost
Tereza Mináriková, Gašpar Čamlík, Jan Šíma, Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Jaroslav Červený, Tomáš Kušta. Myslivost. .

Mystický tchoř stepní
Článek v periodiku  tchoř stepní  publikace pro laickou veřejnost
Kateřina Poledníková. Myslivost. .

Monitoring vydry říční. K čemu nám jsou kadávery vyder?
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro laickou veřejnost
Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Václav Beran. Myslivost . .

Já, rys
Brožura  rys ostrovid
Manfred Woelfl, Alois Hofmann, Luděk Bufka, Tereza Mináriková, Elisa Belotti, Josefa Volfová. .

Šumava: rys, přirozené horské lesy i kůrovec
Brožura  rys ostrovid  publikace pro laickou veřejnost
Jaromír Bláha, Luděk Bufka, Kristina Danisz, Vojtěch Kotecký, Tereza Mináriková, Kateřina Poledníková, Josefa Volfová. .

Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Jak rozpoznat kořist rysa
Brožura  rys ostrovid  publikace pro odbornou veřejnost  publikace pro laickou veřejnost
Marco Pavanello, Kateřina Poledníková, Luděk Bufka, Lukáš Poledník, Josefa Volfová, Elisa Belotti, Tereza Mináriková, Sybille Woelfl. .

Ecology of European mink in Danube Delta Biosphere Reserve (Romania)
Sborník  norek evropský  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Andreas Kranz, Mihai E. Marinov, Botond J. Kiss, Aleš Toman. .

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Vydra říční na Dačicku
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro laickou veřejnost  publikace pro odbornou veřejnost
Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Andreas Kranz, Václav Beran, Gašpar Čamlík. Dačický vlastivědný sborník. .

Otters causing conflicts. The Fish Farming case of the Czech Republic
Kapitola v knize  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Poledníková K., Kranz A., Poledník L., Myšiak J.. Human-Wildlife Conflicts in Europe Environmental Science and Engineering. .

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Václav Hlaváč. Bulletin Vydra. .

Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Tchoř stepní (Mustela eversmannii): co o něm vlastně víme?
Článek v periodiku  tchoř stepní  publikace pro odbornou veřejnost
Tereza Mináriková. Bulletin Vydra. .

Rozšíření vydry říční (Lutra lutra L.) v České republice v roce 2011
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Václav Beran, Gašpar Čamlík, Štěpán Zápotočný, Andreas Kranz. Bulletin Vydra. .

Occurrence of wildcat (Felis silvestris) in the Danube Delta (Romania)
Článek v periodiku  kočka divoká  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Andreas Kranz. Scientific Annals of the Danube Delta Institute. .

Monitoring of European Mink (Mustela lutreola) in the Danube Delta Biosphere Reserve - Romania, 2003-2011. Current status and setting of goals for the European Mink conservation
Článek v periodiku  norek evropský  publikace pro odbornou veřejnost
Mihai E. Marinov, János Botond Kiss, Aleš Toman, Lukáš Poledník, Vasile Alexe, Mihai Doroftei, Alexandru Dorosencu, Andreas Kranz. Scientific Annals of the Danube Delta Institute. .

Land use drivers of species re-expansion: inferring colonization dynamics in Eurasian otters
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Manlio Marcelli, Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Romina Fusillo. Diversity and Distributions. .

Intentional poisoning of piscivorous species and other wildlife with carbofuran in the Czech Republic
Kapitola v knize  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Jitka Větrovcová, Václav Hlaváč. Carbofuran and Wildlife Poisoning. Global Perspectives and Forensic Approaches. .

Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Vydra říční na Bruntálsku
Článek v periodiku  vydra říční
Václav Beran, Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková. Sborník bruntálského muzea. .

Návrat sokola stěhovavého
Článek v periodiku  sokol stěhovavý  publikace pro odbornou veřejnost  publikace pro laickou veřejnost
Václav Hlaváč, Václav Beran. Ochrana přírody. .

Databáze údajů o uhynulých jedincích vydry říční v ČR
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Jitka Větrovcová, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Václav Beran, Václav Hlaváč. Ochrana přírody . .

Causes of deaths of Lutra lutra in the Czech Republic (Carnivora: Mustelidae)
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Jitka Větrovcová, Václav Hlaváč, Václav Beran. Lynx, n.s. (Praha). .

Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Monitoring, regulace a eradikace norka amerického v České republice - metodická doporučení
Metodika  norek americký  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková. .

Carbofuran - a new and effective method of illegal killing of otters (Lutra lutra) in the Czech Republic
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Kateřina Poledníková, Jitka Větrovcová, Lukáš Poledník, Václav Hlaváč. IUCN Otter Specialist Group Bulletin. .

Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Povídání o vydře a norkovi
Článek v periodiku  vydra říční  norek americký  publikace pro laickou veřejnost
Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Václav Beran. Myslivost. .

Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva
ALKA Wildlife, o.p.s.. .

Physiological responses of over-wintering common carp (Cyprinus carpio) to disturbance by Eurasian otter (Lutra lutra)
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Jiří Řehulka, Andreas Kranz, Kateřina Poledníková, Václav Hlaváč , Hana Kazihnitková. Fish Physiology and Biochemistry. .

Distribution of the Eurasian otter (Lutra lutra) in the Republic of Macedonia in 2007
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Václav Beran , Jitka Thelenová, Martin Valášek, Václav Prášek, Vlasta Škorpíková, Mojmír Dostál. IUCN Otter Specialist Group Bulletin. .

Variabilita složení potravy vydry říční (Lutra lutra) na rybnících Česko-moravské vrchoviny
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost  publikace pro laickou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Andreas Kranz, Aleš Toman. Lynx, n.s. (Praha). .

Program péče o vydru říční
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost  publikace pro laickou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Václav Hlaváč. Ochrana přírody. .

A new method for estimating visitation rates of cryptic animals via repeated surveys of indirect signs
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Bernd Gruber, Bjorn Reineking, Justin M. Calabrese, Andreas Kranz, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník , Reinhard Klenke, Anett Valentin, Klaus Henle. Journal of Applied Ecology. .

Rešerše a hodnocení realizovaných a probíhajících projektů aktivní ochrany vydry říční (Lutra lutra) v České republice
Kapitola v knize  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Petra Hájková, Markéta Culková. .

The impact of methods of fishery management on the diet of otters (Lutra lutra)
Článek v periodiku  vydra říční  publikace pro odbornou veřejnost
Lukáš Poledník , René Mitrenga, Kateřina Poledníková, Bohumír Lojkásek. Folia Zoologica. .