Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

O nás

Symbol naší společnosti - alka velká - je černobílý pták vzhledem připomínající známé tučňáky. Bohužel alka velká, stejně jako řada jiných druhů, vyhynula vlivem člověka. Poslední jedinec byl zabit v roce 1844.

Jsme o přibližně 160 let dále, na začátku nového tisíciletí. Ochrana druhů a biodiversity je již součástí řady lidských aktivit. Ale vlivem člověka stále mizí další druhy: lokálně, regionálně i globálně.

Posláním neziskové nestátní společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. je přispět svými aktivitami proti tomuto trendu. Posláním společnosti je získávat, šířit a aplikovat informace týkající se biologie a ekologie živočichů tak, aby došlo k jejich efektivní, vědecky podložené ochraně a managementu.

Vítáme Vás na našich stránkách.


poslání společnosti, činnost, status, orgány společnosti
kontakty na společnost a jednotlivé pracovníky
Pokud Vás naše činnost zaujala a je Vám sympatická, můžete nás podpořit věcně či finančně.
Kontakty pro média, vydané tiskové zprávy společnosti
seznam webových stránek a online kanálech, které provozujeme