Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Tchořík skvrnitý

Tchořík skvrnitý (Vormela peregusna Güldenstädt, 1770) je menší lasicovitá šelma obývající suché pouštní, polopouštní a stepní biotopy. Latinský název je odvozen od německého slova Würmlein = červíček a ukrajinského pereguznya = tchoř. Nejblíže k nám se nachází v zemích bývalé Jugoslávie.

Tchořík skvrnitý je menší lasicovitá šelma. Má nápadné pestré zbarvení na zádech žluté, skvrnité s nepravidelnými rezavými a hnědými skvrnami. Ocas je dlouhý s dlouhými tmavě hnědými chlupy a žlutým pruhem ve střední části. Spodek těla a nohy jsou zbarveny tmavě hnědě. Nápadně zbarvená je také hlava s bílým okolím tlamy, tmavou páskou přes oči a výraznýma bíle zbarvenýma ušima. Dosahuje velikosti mezi 29-35 cm a hmotnosti 300 až 700 gramů.

Žije samotářsky a vzájemná setkání bývají většinou doprovázena agresivním chováním. V případě ohrožení zaujímá typickou polohu se vztyčenou hlavou, obnaženými zuby, naježeným ocasem otočeným vzhůru a syčením. Toto chování může být zakončeno vylučováním smradlavého sekretu s podocasních žláz. Je známé také chování, kdy se v případě ohrožení dělá mrtvým.

Páření probíhá v dubnu až červnu a samice rodí jedno až osm mláďat. U tchoříka se setkáváme s opožděnou implantací oplodněného vajíčka, takže i když samotná doba březosti trvá 23 až 45 dní, mláďata se rodí až za 8-11 měsíců od páření. Tato adaptace umožňuje tchoříkovi posunout porod mláďat do nejpříznivějšího ročního období, což je jaro.

Tchořík je nejaktivnější během ranních a večerních hodin, kdy pomocí dobře vyvinutého čichu vyhledává kořist. Nejčastější kořistí jsou křečci, sysli, jiní hlodavci, drobní ptáci, žáby, plazi a hmyz.

Tchořík skvrnitý obývá především suché pouštní, polopouštní a stepní biotopy, zemědělsky využívané prostředí, např. pastviny. Původní rozšíření druhu zasahuje od jihovýchodní Evropy po Rusko a západní Čínu. V Evropě žije nominotypický poddruh Vormela peregusna peregusna, který zasahuje pravděpodobně na území Srbska, Černé Hory, Makedonie, Bulharska, jižního Rumunska, severovýchodního Řecka, možná Albánie a západní Turecko. V ostatních oblastech areálu rozšíření bylo popsáno alespoň pět dalších poddruhů, nicméně jejich taxonomický status je nejistý.

Tchořík skvrnitý je zařazen v červeném seznamu ohrožených druhů IUCN v kategorii zranitelný (VU). Jako nejvýraznější faktory ohrožení jsou zmiňovány především ničení přirozeného prostředí, používání rodenticidů v zemědělství, snižování přirozené potravní základy a pronásledování kvůli možným škodám na drůbeži.

Projekty

Realizované projekty zaměřené na tchoříka skvrnitého zde.