Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Tchoř stepní

Tchoř stepní (Mustela eversmannii) je jedním z našich nejvzácnějších savců. Druh u nás údajně hojný v 1. pol. 20 století je v současnosti považován za kriticky ohrožený, nicméně o jeho aktuálním rozšíření, biologii a ekologii víme skutečně jen velmi málo.

Taxonomické zařazení

Tchoř stepní (Mustela eversmannii), neboli tchoř světlý, tchoř plavý či také tchoř Eversmannův, je šelma z čeledi lasicovitých. Původně řazen jako jeden druh s tchořem tmavým (Mustela putorius, Pocock, 1936), v současnosti je považován za samostatný druh (Mitchell-Jones et al. 1999, Heptner et al. 2002), blízce příbuzný tchoři tmavému a norku evropskému.

Popis

Tchoř stepní je velikostí (0,7 – 2 kg, délka těla 29-56 cm, délka ocasu 7-18 cm) srovnatelný s tchořem tmavým, liší se od něj nicméně výrazně světlejším zbarvením. Většinu těla kryje srst světlé žluté, žlutohnědé nebo šedé barvy, nohy, hruď a konec ocasu jsou tmavé. Obličejová kresba je méně výrazná než u tchoře tmavého, u starších jedinců pak může zcela zmizet a být nahrazena bílostříbrnou srstí. Samice jsou výrazně menší než samci.

Jak vypadá tchoř stepní? Podívejte se na video.

Biologie a ekologie druhu

Tchoř stepní obývá převážně otevřené biotopy stepí a polopouští s malým množstvím stromové vegetace. Vyskytuje se na loukách a pastvinách, neobdělávaných polích a mezích, rád využívá také rokle a opuštěné lomy.

Jedná se o druh se soumračnou až noční aktivitou. Samice jsou častěji viděny, jak loví i v průběhu dne. Tchoř stepní se živí především většími stepními hlodavci, jakými jsou sysli, křečci a pišťuchy, jejichž nory také obývá. Chová se poměrně oportunisticky a loví potravu, která je momentálně nejhojnější a nejdostupnější, se zohledněním její velikosti.

Tchoř stepní si neudržuje stálý domovský okrsek. V místech s vysokou koncentrací potravy vytváří kolonie s relativně vysokou hustotou jedinců, kteří však nemají definovaná teritoria. Páří se na jaře zhruba od března do června, březost trvá cca 40 dní. Samice kojí mláďata 1,5 měsíce a po dobu kojení má vybudovanou vlastní noru. Mláďata žijí s matkou ve společné noře zhruba 2,5 měsíce. Pohlavní dospělosti dosahují ve věku 10 měsíců, nicméně plně vyvinutí jsou tchoři stepní až ve věku 2 let.

Rozšíření

Areál tchoře stepního se rozkládá od střední Evropy (Česká republika je na západní hranici rozšíření druhu) přes východní Evropu, Rusko, střední Asii až do Mongolska a severozápadní Číny. Centrum rozšíření druhu leží na východě Ruska.

Výskyt v ČR

V České republice je výskyt tchoře stepního znám pouze z nejteplejších oblastí nížin Čech a Moravy. V letech 1960 - 2003 byl druh zaznamenán v 55 mapovacích čtvercích (Červený et al. 2006). Vzhledem k možné záměně druhu s tchořem tmavým nebo fretkou, je však třeba řadu údajů o výskytu druhu považovat pouze za velmi pravděpodobná, nicméně neověřená pozorování. V současnosti je výskyt velmi nejasný, ročně jsou získány 1 až 2 doložené záznamy z jižní či střední Moravy, většinou se jedná o zvířata uhynulá na silnicích.

Více ke čtení

Více si můžete přečíst v těchto našich publikacích.

Identifikace tchoře stepního (pdf)