Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Zájmové druhy

V této sekci naleznete základní informace o alce velké (symbolu naší společnosti) a o druzích živočichů, kterým se dlouhodobě věnujeme.


Alka velká se vyskytovala na území Severního Atlantiku, ale byla člověkem vyhubena.
Lasicovitá šelma stojící na vrcholu potravního řetězce našich vod.
Rys ostrovid je největší evropská kočkovitá šelma. V západní a střední Evropě došlo na většině míst k lokálnímu vyhynutí populace rysa ostrovida.
Kriticky ohrožený hlodavec, který doplatil na způsob hospodaření v naší zemědělské krajině.
Invazní lasicovitá šelma původem ze Severní Ameriky s negativním vlivem na naše původní druhy.
Invazní medvídkovitá šelma ze Severní Ameriky s negativním vlivem na naše původní druhy.
Invazní psovitá šelma původem z Asie s negativním vlivem na naše původní druhy.
Jeden z nejohroženějších savců Evropy, v ČR již vyhynul.
Lasicovitá šelma žijící ve stepích Balkánu a Asie.
Tchoř stepní, lasicovitá šelma stepní a zemědělské krajiny, je jedním z našich nejvzácnějších savců.
Myšivka je jediným zástupcem tarbíků v České republice.
Raroh velký, sokolovitý dravec, je jedním z nejvzácnějších druhů ptáků hnízdící na území ČR.
Sokol stěhovavý je jedním z mála druhů, který v České republice zcela vyhynul a který se do naší přírody úspěšně navrátil.