Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Sokol stěhovavý

Sokol stěhovavý je druhem, který se již od středověku těšil mimořádnému zájmu člověka. Byl často využíván k sokolnictví, což mu na jedné straně přinášelo úctu, uznání a ochranu, ale na druhé straně i ohrožení populací vybíráním mláďat pro tyto účely.

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) je na území ČR původním a až do 60. let 20. století také pravidelně hnízdícím druhem. V našich zemích hnízdí především na vysokých skalách. Samotné hnízdo je umístěné zpravidla ve skalních výklencích. Novodobým fenoménem je také hnízdění na lidských stavbách, zejména na věžích kostelů, vysokých dálničních mostech, chladicích věžích, komínech elektráren apod.

Sokol se živí převážně ptáky ulovenými ve vzduchu (holubi, pěvci, dlouhokřídlí atd.).

Sokol stěhovavý je původní druh naší krajiny. Ve 20. století zaznamenaly stavy sokolů v ČR výrazné změny. Po roce 1900 byl odhadován stav hnízdící populace cca na 20–30 párů. V souvislosti s uzákoněním ochrany ve dvacátých letech 20. století stavy sokolů stoupaly a svého vrcholu dosáhly koncem čtyřicátých let, kdy byl stav populace odhadován cca na 50–60 párů. Poté následoval prudký zlom a v šedesátých letech už sokoli hnízdili v Čechách jen nepravidelně, v některých letech vůbec (Hudec a kol. 1977). Ústup sokola měl v ČR nepochybně přímou souvislost s celosvětovým kolapsem sokolí populace. Po zákazu používání látek s obsahem DDT, uzákonění přísné ochrany a zahájení programů pro aktivní podporu druhu došlo k pozitivnímu obratu a populace sokola stěhovavého se začala postupně vracet na svá historická hnízdiště. Od konce 80. let se u nás opět začínají objevovat první údaje o výskytu a následně také o hnízdění sokolů. Pozitivní trend pokračuje až do současnosti. Za hlavní faktory ohrožení sokola jsou považovány sloupy elektrického vedení, rušení na hnízdních lokalitách v důsledku turistiky a horolezectví, nezákonné vybírání mláďat, přímé pronásledování a vypouštění mláďat neověřeného původu a nechtěné úlety mezidruhových kříženců ze sokolnických chovů do přírody.

Literatura

Více o sokolovi si můžete přečíst v těchto našich publikacích.

Projekty

Více o realizovaných projektech zaměřených na sokol stěhovavý zde.