Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Kontakty

ALKA Wildlife o.p.s.

Sídlo: Lidéřovice 62, 380 01  Peč

IČO: 280 64 933, DIČ: CZ28064933, je plátcem DPH

ID datové schránky: gypmz9w

profil zadavatele

Web: www.alkawildlife.eu

Facebook: facebook.com/AlkaWildlife

Mgr. Kateřina Poledníková

tel: 606 598 903 / katerina.polednikova@alkawildlife.eu

 • ředitelka společnosti
 • projektový a finanční manažer, vědecký pracovník
 • správce webových stránek
 • specializace: ekologie savců, demografie, analýzy životaschopnosti populace
 • Google Scholar
 • Orcid

Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D.

tel: 721 113 973 / lukas.polednik@alkawildlife.eu

 • vedoucí vědecký pracovník; vedoucí týmu ekologie savců
 • odborné vedení studentů
 • posudky na škody způsobené vydrou říční
 • člen IUCN Otter Specialist Group
 • specializace: ekologie savců, potravní analýzy, zpracování gis dat
 • Google Scholar
 • Orcid

Mgr. Václav Beran

tel: 731 407 839 / lutra@email.cz

 • vedoucí vědecký pracovní; vedoucí týmu ekologie ptáků
 • specializace: ornitologie, inventarizační průzkumy
 • více na Linkedin

Ing. Jan Horáček

tel: 724 299 225 / jan.horacek@d1net.cz

 • finanční manažer
 • ekonomie, administrativa

Mgr. Tereza Mináriková

tel: 724 706 806 / tereza.minarikova@alkawildlife.eu

 • projektový manažer, vědecký pracovník
 • správce Facebooku společnosti
 • publicita, práce s veřejností a médii
 • specializace: ekologie velkých šelem (rys ostrovid)
 • Linkedin

Fernando Mateos-González, Ph.D.

fernandomateos@gmail.com

 • vědecký pracovník
 • analýzy dat
 • vedení a koordinace studentů a dobrovolníků
 • specializace: chování živočichů
 • LinkedIn
 • Orcid

Štěpán Zápotočný

stepan.zapotocny@alkawildlife.eu

 • pomocný vědecký pracovník