Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Jak nás můžete podpořit?

Pokud Vás naše činnost zaujala a je Vám sympatická, můžete nás podpořit. V řadě případů je u dotačních titulů podmínka spoluúčasti žadatele. Proto musíme na dané projekty zajistit peníze i jinde než u hlavního poskytovatele. Také finance na samotný provoz společnosti se špatně zajišťují. Proto podporu z Vaší strany velmi uvítáme a oceníme.

Podpora z Vaší strany může být buďto:

  • věcná (např. ve formě kancelářského materiálu či vybavení)
  • obecná finanční podpora (finance budou použity podle potřeby na provoz společnosti nebo i na konkrétní projekty)
  • finanční podpora konkrétního projektu (v případě že budete chtít podporovat jeden konkrétní projekt)

Pokud nás zamýšlíte podpořit, obraťte se na ředitelku společnosti.

U všech forem podpory s Vámi uzavřeme odpovídající smlouvu, případně vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Fyzická osoba si může hodnotu darů odečíst od základu daně, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, resp. činí alespoň 1000 Kč. Celkem lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

Právnická osoba si může hodnotu darů odečíst od základu daně, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období činí alespoň 2000 Kč. Celkem lze odečíst maximálně 5 % ze základu daně.