Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Cristina Amador, Fernando Mateos-González, Ondřej Poledník, Jindřich Poledník, Kateřina Poledníková

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Zpráva z monitoringu vybraných populací sysla obecného na jižní Moravě v roce 2022.

Otevřít publikaci „Monitoring populací sysla obecného na jižní Moravě v roce 2022 (, PDF)