Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Martin Strnad

Vydavatel

AOPK ČR

Rok vydání

Standard péče o přírodu a krajinu, řada E (speciální opatření druhové ochrany)

Standard představuje popis konstrukčních řešení staveb pro bezpečné překonávání komunikací vydrou říční a dalšími drobnými terestrickými savci.

Standard je primárně určen všem žadatelům o podporu a realizaci opatření vedoucích ke zmírnění dopadu fragmentace prostředí migračními bariérami. Vytváří podklad pro zadávání, kontrolu a přebírání prací při financování úprav na nových stavbách či jejich rekonstrukcí z veřejných prostředků.

Otevřít publikaci „Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce (, PDF)