Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Vlasta Škorpíková, David Horal, Václav Beran, Gašpar Čamlík

Časopis

Ornis Hungarica

Rok vydání

Raroh velký je jedním z nejvzácnějších hnízdících ptáků na území České republiky. Publikace shrnuje monitoring hnízdění za období 2011– 2018. Celkově 44 hnízdících párů bylo potvrzeno za celé období, 2 až 10 ročně. Úspěšnost hnízdění byla 68 %, 69 mláďat bylo vyvedeno. Ročně to znamená 5,5 hnízdících párů, v posledních 5 letech ale počet párů poklesl na 3,6.

Otevřít publikaci „The Saker Falcon (Falco cherrug) population in the Czech Republic in 2011–2018 (angličtina, PDF)