Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Vlasta Škorpíková, David Horal, Václav Beran, Gašpar Čamlík

Časopis

Ornis Hungarica

Rok vydání

Populace sokola stěhovavého se navrátila do České republiky, poté co v druhé polovině 20. století sokol u nás téměř vyhynul. Růst populace akceleroval po roce 2000 a v současnosti stále roste přes limitované množství vhodného přírodního prostředí ke hnízdění. V roce 2016 bylo zjištěno 89 párů, u 70 z nich bylo potvrzeno hnízdění a nejméně 121 mláďat bylo vyvedeno. Vzrůstá počet párů, kteří začali hnízdit na lidských stavbách. První hnízdění na komíně elektrárny, ve výšce 300 m, proběhlo v roce 2010. V roce 2016 již hnízdilo v umělých budkách na lidských stavbách 16 párů (většinou na vysokých komínech elektráren či tepláren).

Otevřít publikaci „The Saker Falcon (Falco cherrug) population in the Czech Republic in 2011–2018 (angličtina, PDF)

Dále ke stažení