Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník , Kateřina Poledníková , Václav Beran, Gašpar Čamlík, Libor Praus , Fernando Mateos-Gonzalez

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Časopis

Bulletin Vydra 17

Rok vydání

V roce 2016 proběhla studie rozšíření vydry říční v České republice. Průzkum byl založen na monitoringu pobytových znaků vydry na čtyř až šesti místech (hlavně mostech) na kvadrát 11,2 ✕ 12 km (S-JTSK grid). Prouzkoumána byla oblast celé republiky. Během průzkumu bylo zkontrolováno 2 492 míst, z nichž 2 081 bylo pozitivních. Celkem se vydra vyskytuje pravidelně na 95 % kvadrátů a další 3 % kvadrátů ukazující „nepravidelný“ výskyt. Zbytek území (2 % kvadrátů) je bez přítomnosti vyder. Populace vydry se v některých oblastech zvedla od posledního průzkumu v roce 2011. Nicméně v ostatních byl pozorován pokles spolu s vlivem rizika sucha na výskyt vydry.

Otevřít publikaci „Rozšíření vydry říční (Lutra lutra L.) v České republice v roce 2016“ (PDF)