Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Tereza Brzobohatá, Kateřina Poledníková, Jan Matějů

Časopis

Myslivost 2021/12

Rok vydání

V české republice žije jediný druh takzvaných zemních veverek - sysel obecný. Pojďme se podívat, jaký je současný‘ stav syslí populace v České republice. Stav populace syslů je, stručně řečeno, špatný. Sysel je druhem, který přesně ukazuje na to, v jakém stavu je naše zemědělská krajina. Ob­rovské sterilní lány plodin nejsou domovem pro žádné živočichy - ani pro sysla. Sysel přitom byl ve 20. století druhem naprosto běžným, lidé ho v nižších a středních polohách Čech i Moravy mohli vidět téměř za každou chalupou, byl pova­žován za škůdce, vyvíjely se různé metody jeho hubení a vyplácela se odměna za jeho kožku.

Otevřít publikaci „Sysel obecný - zrcadlo zemědělské krajiny (, PDF)