Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Tereza Mináriková, Gašpar Čamlík, Jan Šíma, Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Jaroslav Červený, Tomáš Kušta

Časopis

Myslivost

Rok vydání

Norek americký, mýval severní a psík mývalovitý jsou již desítky let trvalou součástí naší fauny. Setkat se dnes s nimi můžete prakticky kdekoliv, kromě nejvyšších partií Krkonoš u nás není území, které by nehostilo alespoň jeden z těchto druhů. Jejich přítomnost v naší přírodě však není bez rizika – mohou být významní predátoři obojživelníků, plazů a ptáků, přenašeči řady nemocí a v neposlední řadě i konkurenti našich původních druhů šelem. Publikace stručně popisuje tyto druhy a jejich výskyt v České republice. V druhé části jsou diskutovány možnosti regulace těchto druhů a rozebrána je právní situace a pohled Evropské Unie na tento problém.

Otevřít publikaci „Naše invazní šelmy - nezvaní hosté, kteří zůstali natrvalo (, PDF)

Dále ke stažení