Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Václav Pavel, Václav Beran

Časopis

Bulletin VYDRA 18

Rok vydání

Dvě sčítání vyder na sněhu se podařilo zorganizovat v roce 2021 - na Dačicku a v CHKO Orlické hory. Na Dačicku bylo identifikováno 12 dospělých jedinců na ploše 100km2. Ve třech případech se jednalo o samici s mláďaty. Kvůli ne ideálním podmínkách (nedostatečně zamrzlé toky) ale nebylo možné určit počet mláďat. V CHKO Orlické hory, horská oblast o ploše 204 km2, bylo identifikováno 8 dospělých jedinců, z toho jedna samice se dvěma mláďaty. Srovnání s předchozími akcemi ukazuje, že v obou oblastech jsou počty vyder stabilní.

Otevřít publikaci „Zimní sčítání vydry říční na Dačicku a v Orlických horách v roce 2021 (, PDF)