Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Ervín Hapl, Denisa Lobbová, Kateřina Poledníková, Monika Chrenková

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Brožura popisuje základní biologii a ekologii sysla obecného, jak jej poznat, současný stav jeho populací, legislativní status a aktivity k posílení populací sysla včetně správného managementu.

V případě zájmu zašleme tištěnou brožuru, i více kusů pro distribuci. K dispozici jsou zdarma.

Otevřít publikaci „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly (, PDF)