Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Berit Kunzelmann, Václav Beran, Štěpán Zápotočný, Kateřina Poledníková

Časopis

Bulletin Vydra

Rok vydání

Vydra říční se na začátku 21. století začala navracet do oblasti Krušných hor a jejich podhůří. V letech 2019 a 2020 bylo proto provedeno opakované mapování pobytových znaků vyder na 315 kontrolních bodech za účelem detailnějšího pohledu na aktuální stav populace. Alespoň při jedné kontrole bylo pozitivních 273 (87 %) mostů a 42 mostů (13 %) bylo pokaždé negativních. Podíl pozitivních kontrol mostů v jednotlivých povodích studijní oblasti kolísal od 12,5 do 100 %. V Sasku, ve východní části sledovaného území, byly potoky nejvíce obsazené. V povodích v západní části sledovaného území v Sasku byl zaznamenán nárůst populace oproti minulému mapování čtyři roky zpátky. Na české straně hor je situace stabilní, hustoty vyder jsou zde ale nízké a některé toky jsou využívány jen sezónně či občasně. Příčinou je pravděpodobně špatný stav prostředí v těchto povodích.

Otevřít publikaci „Výskyt vydry říční ve východní části Krušných hor a jejich podhůří v České republice a Sasku v letech 2019-2020 (, PDF)