Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Václav Beran

Časopis

Myslivost

Rok vydání

Příspěvek o sběru uhynulých vyder v České republice - jak a kdo jej provádí a k čemu to je. Prezentovány jsou dosavadní výsledky.

Otevřít publikaci „Monitoring vydry říční. K čemu nám jsou kadávery vyder? (, PDF)

Dále ke stažení