Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Tereza Mináriková, Kateřina Poledníková, Luděk Bufka, Elisa Belotti, Dušan Romportl, Sabrina Dietz, Marco Pavanello, Sergi Munne, Lukáš Poledník

Časopis

Lynx, n.s. (Praha)

Rok vydání

The study presents results of a camera trapping survey conducted in selected forested areas in southern and south-western Bohemia. The survey was carried out in the years 2013–2015 within 35 squares of 10×10 km mapping grid. It resulted in a dataset of 15,816 records (34,427 photographs) of medium-sized and large forest mammals. Besides rare and elusive species such as the lynx, wolf, wildcat and elk, another fifteen species of medium-sized and large forest mammals were documented in the area and their distribution maps prepared.

Otevřít publikaci „Výskyt středně velkých a velkých lesních savců v jižních a jihozápadních Čechách (Carnivora, Artiodactyla, Lagomorpha) (, PDF)

Dále ke stažení