Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Václav Beran, Tereza Mináriková

Časopis

Fórum ochrany přírody

Rok vydání

Studie průchodnost silnic v České republice z pohledu vydry říční. Na základě kontroly míst na silnicích, kde uhynula vydra říční a kontrol vybraných úseků silnic I. tříd byly analyzovány faktory, které ovlivňují průchodnost silnic, navrženy byly konkrétní opatření a vytvořena byla online přístupná mapová aplikace, která zveřejňuje výsledky a měla by napomoci k řešení problému.

Otevřít publikaci „Průchodnost silnic z pohledu vydry říční (, PDF)

Dále ke stažení