Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Jan Matějů, Jitka Větrovcová, Tereza Mináriková

Časopis

Fórum ochrany přírody

Rok vydání

Úvod

Publikace shrnuje vývoj známky Sysli na vinici a hodnotí pozitiva a negativa tohoto nástroje v ochraně ohroženého druhu živočicha.

Otevřít publikaci „Může být marketing využit jako prostředek pro ochranu druhu? (, PDF)