Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autor

Václav Beran

Časopis

Ptačí svět

Rok vydání

Přizpůsobivost se hodí sokolům. Na lidských stavbách uprostřed měst či průmyslových areálů nacházejí mnohem větší klid a bezpečí než v přírodě chráněné krajinné oblasti – typický paradox dnešní doby.

Otevřít publikaci „Sokoli nehledají „poklad na stříbrném Labi“, ale trochu klidu (, PDF)