Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Peter Adamík, Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Dušan Romportl

Časopis

Mammalian Biology 99

Rok vydání

V letech 2015 a 2016 byl realizován celorepublikový průzkum výskytu plcha velkého v České republice. 21 vyškolených pracovníků mapovalo výskyt na úrovni mapovacích kvadrátů pomocí poslechu v nočních hodinách ve vhodném prostředí. Navíc byly publikovány články v hobby časopisech, byla vydána tisková zpráva a proběhly rozhovory v rádiích, kde byla vyzvána veřejnost k hlášení údajů. Od veřejnosti bylo získáno 360 hlášení, z nichž 237 byl právě plch velký. Nočním průzkumem byl plch velký zjištěn na 175 místech. Celkově byl plch velký zaznamenán ve 137 mapovacích kvadrátech

Celou publikaci zašleme na vyžádání (viz. kontakty)