Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Andreas Kranz, Lukáš Poledník

Časopis

Journal of Mountain Ecology

Rok vydání

Článek shrnuje vývoj populace vydry říční v Rakousku a také aktuální management vyder v některých zemských státech.

Otevřít publikaci „Recolonization of the Austrian Alps by otters: conflicts and management (, PDF)