Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Norek americký patří k nepůvodním šířícím se druhům fauny savců na území České republiky. Jako nepůvodní severoamerický druh se značnou reprodukční kapacitou se jak u nás, tak v celé Evropě, rozšiřuje v návaznosti na farmové chovy těchto významných kožešinových zvířat. Jako zavlečený druh představuje potencionální nebezpečí pro původní faunu drobných a středních obratlovců Evropy, jež mohou být jeho kořistí, také má negativní vliv na konkurenční lasicovité šelmy. Z toho důvodu je jeho výskyt v Evropě nežádoucí a na řadě míst probíhají eradikační či regulační opatření. Cílem dokumentu je shrnutí základních informací (zejména těch, které mohou být relevantní pro nastavení vhodných managementových opatření) a vytvoření metodického manuálu pro naplánování efektivních managementových akcí norka amerického v České republice.

Otevřít publikaci „Monitoring, regulace a eradikace norka amerického v České republice - metodická doporučení (, PDF)

Dále ke stažení