Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autor

ALKA Wildlife, o.p.s.

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Výroční zpráva společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. za rok 2017. Obsahuje podrobné informace o činnosti společnosti v tomto roce.

Otevřít publikaci „Výroční zpráva 2017“ (PDF)