Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Andreas Kranz, Mihai E. Marinov, Botond J. Kiss, Aleš Toman

Vydavatel

Park Narodowy Ujscie Warty

Rok vydání

krátká zpráva v publikaci Ekologia i wplyw na srodowisko gatunków inwazyjnych vzniklá z konference Znaczenie gatunkóv inwazyjnych w ochronie ptaków wodnych oraz ich siedlisk. Zpráva zhrnuje výsledky studie norka evropského v deltě Dunaje - odchytové akce a analýzy potravy z trusu.

Otevřít publikaci „Ecology of European mink in Danube Delta Biosphere Reserve (Romania) (angličtina, PDF)