Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autor

Peter Adamík

Časopis

Myslivost

Rok vydání

V létě, krátce kolem západu slunce, vylézají ze svých denních úkrytů nenápadní obyvatelé našich lesů – plši. U nás žijí celkem čtyři druhy: plch velký, plšík lískový, plch lesní a plch zahradní.

Otevřít publikaci „Naši plši (, PDF)

Dále ke stažení