Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Sysel obecný je živočišný druh žijící v otevřené stepní a zemědělské krajině. Sysel je kriticky ohroženým druhem a také potenciálním škůdcem. Cílem brožury je poskytnout zahrádkářům, zemědělcům, sadařům a vinařům informace o syslovi obecném a poskytnout rady, jak úrodu před syslem dostatečně ochránit, jak sysla ze zahrádky dostat pryč, či naopak jak pro sysly vytvořit vhodný domov.

ISBN 978-80-907119-7-6

Otevřít publikaci „Sysel obecný Jak s ním žít? (, PDF)