Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Fernando Mateos-González, Kateřina Poledníková

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

V dnešní době je sysel obecný v ČR kriticky ohroženým druhem savce. Ale ještě v 60. letech 20. století byl považován za významného polního škůdce. Vzhledem k aktuálnímu stavu populací jsou škody na zemědělských plodinách v současnosti jen lokální, ale existují. V letech 2020 – 2023 byl realizován výzkumný projekt, který se problematikou sysla v zemědělské krajině zabýval.

Základní výsledky projektu:

 1. Sysli mohou dělat škody na zemědělských plodinách. Případný konflikt tak bude mít reálné opodstatnění. S přihlédnutím na aktuální stav populací sysla v ČR lze ale očekávat konflikty jen na lokální úrovni. určité riziko se však týká většiny lokalit, jak zemědělských lokalit na jižní Moravě, tak i dalších, které přímo se zemědělskými pozemky sousedí.

 2. Sysli mohou způsobovat škody na zelenině, luštěninách, okopaninách, obilí, pícninách. Informace byly získány pro 25 druhů plodin.

 3. Výše škod může být velmi odlišná od zanedbatelných až po velmi významné v závislosti na hustotě populace syslů, plodině, a také charakteru prostředí a velikosti polí.

 4. Vysoké riziko škod se týká zahrad a záhumenků, kde se plodiny pěstují na drobných políčkách či na záhoncích.

 5. Sysli nekonzumují amarylkovité – cibuli, česnek a pórek. Tyto plodiny je možné pěstovat i na lokalitách s vysokou hustotou syslů.

 6. V případě velkých polí sysli konzumují plodiny jen při okrajích a výše škod se tak pohybuje v řádku desetin či maximálně jednotek procent. Výjimkou jsou pícniny.

 7. V případě vojtěšky je riziko škod vysoké vždy, nezávisle na velikosti pole. Sysli přímo ve vojtěšce žijí celoročně a budují si zde trvalé nory. V nejbližším okolí syslích kolonií je potřeba nedoporučovat pěstování vojtěšky.

 8. Farmáři významně vnímají škody na bramborách. Sysli na bramborách působí škody jen v době sucha. Poskytnout syslům alternativní, i umělý zdroj vody v době sucha může škody způsobené nedostatkem vody snížit.

 9. Snížit škody v zahradách lze fyzickými bariérami (ploty, pařeniště). Plot musí být dobře upraven při zemi, vhodné je králičí pletivo.

 10. Škody je možné predikovat. Spolu s osvětou je možné preventivně minimalizovat riziko vytvoření konfliktu.

 11. Pícniny je možné využít jako vhodnou plodinu při podpoře populací, propojování, vytváření koridorů.

Otevřít publikaci „Sysel a zemědělství (, PDF)