Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Andreas Kranz, Lukáš Poledník, Fernando Mateos-González, Aleš Toman, Martin Valášek

Časopis

Naturkundliche Mitteilungen aus den Landessammlungen Niederösterreich

Rok vydání

Rušivý vliv rybářství v národním parku Thayatal / Podyjí

V oblasti obou národních parků na Dyji nyní nepanují sjednocené podmínky rybaření a na obou stranách hranice dochází k vysazování ryb. Obecně je stávající omezení rybářství na rakouské straně výrazně vyhraněnější než na straně české. Také intenzita rybaření je v České republice mnohokrát vyšší. Konkrétní výzkumy naznačují, že obecný turismus představuje výrazně vyšší rušivý vliv než rybářství. Omezení rybářství na ty oblasti, které jsou již negativně ovlivněny turisty, se proto jeví jako smysluplné a přispělo by ke sjednocení obou zemí. Důsledky a rizika vysazování ryb na přirozený rybí stav a na živočichy živící se rybami jsou diskutovány. Na základě toho je doporučováno vysazování ryb na dobu pěti let omezit na jikry a zárodky (0+ ryby) a vývoj stavu ryb a trdliště ročně monitorovat.

Otevřít publikaci „Zum Störungspotential der Fischerei im Nationalpark Thayatal / Podyjí (němčina, PDF)