Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Poledníková Kateřina , Poledník Lukáš, Mináriková Tereza , Ochman Vladimír

Časopis

Bulletin Vydra 16

Rok vydání

V letech 2011-2012 byl realizován projekt „Vydří stezka na Dyji“, v rámci kterého byla

vytvořena první naučná stezka o vydře říční. Od města Dačice směrem ke státní hranici se nachází v údolí

řeky Dyje Evropsky významná lokalita Moravská Dyje a nově i Přírodní památka Moravská

Dyje.

Otevřít publikaci „Vydří stezka na Dyji (, PDF)