Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Manfred Woelfl, Alois Hofmann, Luděk Bufka, Tereza Mináriková, Elisa Belotti, Josefa Volfová

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Rys ostrovid byl na Šumavě vyhuben téměř před 150 lety a jeho opětovné soužití s člověkem stále naráží na mnohé předsudky. Ale kdo ho skutečně zná? Víte, jak se chová a jaké jsou jeho životní nároky? Publikace Já, rys představuje přirozený život této vzácné šelmy: v jakém prostředí žije, jak loví, jak odpočívá či co ji ohrožuje. Publikace přináší nejnovější poznatky o rozšíření česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida.

Otevřít publikaci „Já, rys (, PDF)

Dále ke stažení