Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Tereza Mináriková, Kateřina Poledníková

Časopis

Koktejl

Rok vydání

Sysel obecný býval kdysi v Čechách vyhlášeným polním škůdcem, tunelujícím lány zlatavého obilí, pískajícím na všech mezích a pastvinách. Každé dítě vědělo, jak vypadá. Dnes je tento tvor, zejména kvůli komunistické kolektivizaci zemědělství a cílenému pronásledování syslů na zemi i pod zemí, superohroženým chráněným druhem. Na jeho záchranu se organizují projekty u nás i v zahraničí, a našich posledních pár kolonií úzkostlivě sledují ochránci přírody. Obyčejný sysel je dnes raritou.

Otevřít publikaci „Superohrožený sysel (, PDF)