Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Sergi Munné, Jiří Flousek

Časopis

Opera Corcontica

Rok vydání

V letech 2012 a 2013 proběhl na vybraných tocích na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma průzkum výskytu nepůvodního norka amerického (Neovison vison) pomocí plovoucích raftů a sklopných pastí. Norek americký byl zaznamenán na Velké Mumlavě, Jizeře, Jizerce, Lučním potoce a Úpě. Naopak nebyl prokázán na Labi a Malém Labi.

Otevřít publikaci „Výskyt norka amerického (Neovison vison) v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu v letech 2012 a 2013 (, PDF)

Dále ke stažení