Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autor

ALKA Wildlife,o.p.s.

Vydavatel

ALKA Wildlife,o.p.s.

Rok vydání

Větrovcová J.: Co se událo v rámci programu péče pro vydru říční v ČR v roce 2011?

Urban P: Mapovanie vydry riečnej na Slovensku.

Poledník L, Poledníková K, Beran V, Čamlík G, Zápotočný Š, Kranz A: Rozšíření vydry říční (Lutra lutra L.) v České republice v roce 2011.

Poledník L, Poledníková K, Hlaváč V: Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Hlaváčová P a Hlaváč V: Osm let sledování norka amerického (Neovison vison) na Havlíčkobrodsku

Šijak A, Kukučková K, Mihalčák J, Kubicová P, Dunajská G, Kubíková Z, Čierniková M, Krchňavá P: Značkovanie vydry riečnej (Lutra lutra L.) na vybraných lokalitách stredného Slovenska

Kubíková Z a Urban P: K značkovaniu vydry riečnej v povodí stredného Hrona

Kubicová P: Rozšírenie a značkovacie správanie vydry riečnej (Lutra lutra L.) v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava – súhrn diplomovej práce

Šimek L, Poláková S, Pojerová L: Způsob a úspěšnost lovu vydry říční (Lutra lutra) v podmínkách mělkého toku řeky Lužnice

Mináriková T: Tchoř stepní (Mustela eversmannii): co o něm vlastně víme?

Bitušík P: Vydra riečna (Lutra lutra L.) na Slovensku. Rozšírenie, biológia, ohrozenie a ochrana – recenze knihy

Anděl P: Metodická příručka Vydra a doprava – recenze

Otevřít publikaci „Bulletin Vydra 15 ()