Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Václav Hlaváč, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Jan Šíma

Časopis

Rybářství

Rok vydání

Článek shrnuje základní informace o vývoji populace vydry říční v ČR, odhady početnosti, legislativní ochranu vydry, rizika, které ji ovlivňují, i příklady potravy vyder z tekoucích vod.

Otevřít publikaci „Vydra říční - ohrožený druh i rybožravý predátor (, PDF)