Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Ulrike Metz, Thoren Metz, Stefan Resch, Christine Resch, Thomas Engleder , Miloš Anděra

Časopis

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 63

Rok vydání

Oblast Novohradské hory – Freiwald je jedním z mála refugií výskytu myšivky horské ve střední Evropě. Publikace popisuje 33 záznamů výskytu z této oblasti pocházejících z posledních 20 let, tedy z období 2003–2022. Spolu se 17 dřívějšími již publikovanými záznamy z období 1969 až 2002, bylo v tomto regionu zaznamenáno již 50 jedinců myšivky horské. Záznamy jsou nerovnoměrně rozmístěny v rámci oblasti, což je ale pravděpodobně jen výsledek různého lokálního úsilí a neukazuje celkový obraz výskytu druhu v oblasti. Myšivka byla zaznamenána v nadmořských výškách od 610 m n. m. do 955 m n. m., a to v různém prostředí: v neobhospodařovaných mokřadech, na vlhkých i sečených loukách, při okrajích lesů i v zahradách.

Otevřít publikaci „Výskyt myšivky horské (Sicista betulina Pallas, 1779) v oblasti Novohradské hory – Freiwald (angličtina, PDF)