Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Václav Hlaváč, Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Jan Šíma, Jitka Větrovcová

Vydavatel

AOPK ČR a ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Cílem předkládané příručky je upozornit na problém hynutí vyder na silnicích - v jakých situacích k problému dochází, podat doporučení optimálních postupů a s využitím praktických ukázek poskytnout příklady vhodných a nevhodných řešení. Součástí příručky je i popis správních postupů doporučených k prosazení požadavků na ochranu vydry říční při plánování dopravních stavbách.

V případě zájmu zašleme tištěnou brožuru, i více kusů pro distribuci. K dispozici jsou zdarma.

Otevřít publikaci „Vydra a doprava. Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční (, PDF)