Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková

Časopis

Fórum ochrany přírody

Rok vydání

Stručná informace o studii rizikových míst pro vydry říční na silnicích v České republice a o online přístupné mapě, která je výstupem studie.

Otevřít publikaci „Vydra a doprava - problém, který je možné řešit (, PDF)

Dále ke stažení