Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Václav Beran, Kateřina Poledníková

Časopis

Bulletin Vydra

Rok vydání

Putovní výstava „Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla“ byla vytvořena v rámci projektu Lutra lutra. Základními kameny výstavy je série 50 fotopanelů o rozměrech 100 x 80 cm. Je věnována vydře říční, která se v posledních desetiletích navrátila do Krušných hor a jejich podhůří. Neopomíjí ani další živočichy z vodního prostředí, se kterými se zde vydra potkává, stav vodního prostředí v této oblasti a problémy, kterým čelí. Kromě fotografických panelů jsou součástí výstavy různé exponáty, např. výrobky z vydří kůže, akvária s živými rybami, pasti na chytání vyder či velké dioráma s mnoha preparáty ryb a savců. Výstavu je možné si po domluvě zapůjčit.

Key words: Exhibition, Lutra lutra

Otevřít publikaci „Putovní výstava Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla (, PDF)