Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Ondřej Poledník, Jindřich Poledník, Kateřina Poledníková

Vydavatel

ALKA Wildlife

Rok vydání

Zpráva z pravidelného monitoringu vybraných populací sysla obecného na jižní Moravě v roce 2023.

Otevřít publikaci „Monitoring populací sysla obecného na jižní Moravě v roce 2023 (, PDF)