Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Fernando Mateos González, Štěpán Zápotočný, Kateřina Poledníková

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Zpráva shrnuje výsledky monitoringu a výzkumu populací sysla obecného ve vybraných lokalitách jižní Moravy v roce 2021, který byl realizován v rámci projektu MŽP 08/32/21.

Otevřít publikaci „Monitoring sysla obecného na jižní Moravě 2021 (, PDF)