Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autor

ALKA Wildlife,o.p.s.

Vydavatel

ALKA Wildlife,o.p.s.

Rok vydání

Poledník L., Poledníková K., Beran V., Čamlík G., Prauz L. a Mateos-González F.: Výskyt vydry říční v České republice v roce 2016

Poledník L., Poledníková K., Větrovcová J., Beran V., Pavel V..: Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2013-2017

Brůčková M., Šimera P., Rajchard J.: Anal glands adenomatous hyperplasia in the Eurasian otter (Lutra lutra): a case report

Urban P., Filadelfi M., Slamka M., Hrúz V.: Vydry vs automobily – problém aj v mestách: prípadová štúdia Banská Bystrica – Zvolen (stredné Slovensko)

Poledníková K., Beran V. a Poledník L.: Projekt Lutra lutra – přeshraniční spolupráce k výzkumu a ochraně vydry říční v Krušných horách a podkrušnohoří

Poledníková K., Poledník L., Beran V., Hlaváč V. a Kranz A.: Statistika nelegálního zabíjení vydry říční v České republice

Otevřít publikaci „Bulletin Vydra 17 (, PDF)