Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Václav Beran, Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková

Časopis

Sborník bruntálského muzea

Rok vydání

Publikace shrnuje vývoj populace vydry říční na Bruntálsku v Jeseníkách a jejich podhůří, uveden je také přehled nalezených uhynulých vyder v této oblasti. Tato oblast je jedinou oblastí v ČR, kde byl realizován repatriační projekt.

Otevřít publikaci „Vydra říční na Bruntálsku (, PDF)