Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Mináriková Tereza, Woelfl S., Belotti E., Engleder T., Gahbauer M., Volfová J., Bufka L., Poledník Lukáš, Schwaiger M., Gerngross P., Weingarth K., Bednářová H., Strnad M., Zápotočný Štěpán, Heurich M., Poláková S., Zschille J.

Vydavatel

3LYNX

Rok vydání

Zpráva shrnuje monitorovací data BBA populace rysa ostrovida za sledované období 1.5.2017 – 30.4.2018 (rysí rok 2017) a je jednou ze tří monitorovacích zpráv připravených pro tuto populaci v rámci projektu 3Lynx (program Interreg CENTRAL EUROPE). Naše studijní oblast se rozkládala podél hranic Německa, České republiky a Rakouska.Celkem bylo ve sledované oblasti o rozloze 13 000 km2 zaznamenáno 110 samostatných zvířat a 32 rodin.

Otevřít publikaci „Odborná zpráva o stavu populace rysa ostrovida: česko-bavorsko-rakouská populace pro rysí rok 2017 (angličtina, PDF)