Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Fernando Mateos-González, Berit Künzelmann, Štěpán Zápotočný

Časopis

Bulletin Vydra

Rok vydání

Potravní nabídka vyder byla studována analýzou trusu vyder v oblasti Krušných hor a jejich podhůří. Celkem 1674 trusů bylo sesbíráno pod 269 mosty v celé oblasti, identifikováno bylo 36 druhů kořisti (30 druhů ryb). Mimo ryby kořist vyder tvořily zejména žáby a raci, jen vzácně ptáci, savci, hmyz a plazi. Pestrost potravy byla velká na obou stranách hor, v Sasku i v České republice. Lišil se ale podíl ryb podle jejich původu. Výskyt drobných druhů ryb samoudržujících se populací v potravě vyder byl častější na saské straně.

Key words: Lutra lutra, diet, Ore mountains

Otevřít publikaci „ Potravní nabídka pro vydru říční v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří (, PDF)