Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Václav Beran, Štěpán Zápotočný, Kateřina Poledníková

Časopis

Bulletin VYDRA 18

Rok vydání

Mapování aktuálního výskytu vydry říční v celé České republice bylo realizováno na podzim 2021. Studie byla založena na hledání pobytových znaků na čtyřech až šesti kontrolních bodech (většinou mosty) v rámci mapovacích kvadrátů ((S-JTSK). Během mapování bylo zkontrolováno 2501 bodů, z nich 2033 bylo pozitivních, tedy s nálezem nějakého pobytového znaku vydry. Celkem bylo 96 % mapovacích kvadrátů označeno jako kvadráty s trvalým výskytem vyder, další 3 % s nepravidelným výskytem vyder. 1% kvadrátů bylo bez známek výskytu vyder. V některých oblastech vyder přibylo, v jiných naopak ubylo. Důvody změn jsou diskutovány.

Otevřít publikaci „Rozšíření vydry říční (Lutra lutra L.) v České republice v roce 2021 (, PDF)