Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Tereza Mináriková, Gašpar Čamlík, Václav Beran

Časopis

Příroda 39

Rok vydání

Recentní rozšíření tchoře stepního v České republice bylo zjišťováno v letech 2012-2015 pomocí dotazníků, kontrol silnic, fotopastí a odchytů do pastí. Celkem bylo získáno 9 ověřených záznamů výskytu tchoře stepního z 8 mapovacích čtverců. Tchoř stepní se v současnosti vyskytuje především na jižní Moravě s přesahem na Moravu střední. Jeden nález byl získán z Polabí. Rozšíření tohoto druhu je nejspíše roztroušené s velmi nízkou populační hustotou.

Otevřít publikaci „Výsledky monitoringu tchoře stepního (Mustela eversmanii Lesson, 1827) v letech 2012-2015 v ČR (, PDF)