Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Fernando Mateos-González, Hannah Findlay, Štěpán Zápotočný, Jindřich Poledník

Vydavatel

ALKA Wildlife

Rok vydání

Zpráva shrnuje výsledky monitoringu a výzkumu populací sysla obecného ve vybraných lokalitách jižní Moravy v roce 2020, který byl realizován v rámci projektu MŽP 80/32/20.

Otevřít publikaci „Monitoring a výzkum populací sysla obecného na jižní Moravě v roce 2020 (, PDF)